1. sv. prijímanie

Prijatie sviatosti krstu a 1. sv. prijimania je veľmi významnou udalosťou v živote každého človeka s kresťanským vierovyznaním.Súčasťou tejto udalosti je aj prijatie večného svetla,ktoré bude svietiť v duši veriaceho človeka.Práve sviečka na krst má význam prvého svetla v duši.Krst sa preto bez krstovej sviečky nezaobíde.